Čištění motoru zlepší nejen jízdní vlastnosti

Díky moderním systémům, které se používají v novějších vozidel dochází k zadržování látek, které vznikají při spalování paliva. Je to v podstatě cílený proces. Pokud by tyto látky odcházely samovolně do ovzduší, pak by to mělo nepříznivý vliv na životní prostředí. Řešení problému spočívá v pravidelném čištění motoru. Nejnovější technologií čištění motoru je dekarbonizace, která probíhá zcela v souladu s přísnými požadavky na ochranu životního prostředí a zároveň není v žádném ohledu nebezpečná nebo zatěžující pro samotný systém motoru. Při dekarbonizaci se nepoužívá žádná agresivní chemie, ale pouze vodík, který se vstřikuje do motorové části vozu. Poté dojde ke shoření karbonu, který odchází výfukovým systémem.

Dekarbonizace předchází problémům

Čištěním motoru nejen, že majitel vozu přispívá k ochraně životního prostředí, ale také efektivním způsobem zvyšuje výkon svého vozidla, snižuje spotřebu paliva a zajistí delší životnost celého motorového systému. Pravidelná dekarbonizace je také jistotou, že bude mít vozidlo při emisní kontrole správné hodnoty.