P – Úpravy pitné vody, to je dnes již nutnost

Již dávno minuly ty časy, kdy jste se mohli napít skoro z jakékoliv studánky, jakékoliv řeky nebo potůčku a nemuseli jste se bát, že onemocníte, nebo zažijete jiné komplikace. V dnešní době obřích továren, chemikálií a také lidské nesoudnosti, není vůbec žádnou výjimkou, že vodní toky jsou znečištěné. Ve skutečnosti je vlastně velmi obtížné naleznout na našem území zcela čistý potok nebo říčku, či jiný zdroj pitné vody, která by ovšem byla pitná sama o sobě, bez jakékoliv úpravy pitné vody. Ty se provádět opravdu musí, pokud nebereme vodu přímo z ověřeného a atestovaného pramenu. Samozřejmě toto je zase výsadou spíše lidí, kteří žijí na venkově, u lesa, nebo vlastní rekreační chatu nebo chalupu. Obyvatelé měst, kterých je dnes již většina, bohužel takové možnosti nemají, a musí se tak spoléhat na dobře fungující vodárnu pro úpravy pitné vody, která zajistí nejen její dostatek v jakýchkoliv podmínkách, ale také její zdravotní nezávadnost. Díky kvalitní pitné vodě si prodloužíte život.

Jaké přípravky se používají při čištění pitné vody?

Jestliže provádíme úpravy pitné vody v moderní vodárně, využíváme k tomu především Chloru, Síranu, Sody a některých dalších chemikálií, které zase mají spíše indikační vlastnosti a využití. Chlor, který je zároveň i poměrně nebezpečnou žíravinou, slouží k samotnému čištění, vždy se s ním musíte pracovat velice opatrně, doslova v rukavičkách…ale také v brýlích a s patřičnou gumovou zástěrou. Chlor prská neviditelné kapky, které se pak na druhý den projeví jako bílá propálená místa, jako po použití přípravku Savo na bělení prádla. Síran se užívá jen v případech přívalových vod, tedy v období deště, kdy se do vodárny hrnou velké objemy nečistot. Síran je pro jakési hrubé odstranění kalů. A na závěr soda, její funkce je regulační, upravuje v podstatě kyselost.