K čemu jsou dobré solární panely

Solární panely existují dvojího druhu. První typ je fototermický, což znamená, že se v nich přímým způsobem ohřívá voda a zařízení funguje na podobném principu, jaký představoval pan Smoljak Josefu Abrhámovi ve filmu Kulový blesk. Sofistikovanější panely jsou fotovoltaické, zde se pomocí slunečního záření vyrábí elektrická energie, která je využitelná do mnoha typů zařízení, ať už na stejnosměrný nebo střídavý proud. Výhodou fotovoltaiky je fakt, že zařízení pracuje i v době, kdy je slunce pod mrakem, sice na nižší výkon, ale stále je v provozu.

Nezávislý zdroj energie

Pomocí fotovoltaiky je kromě připojení elektrických spotřebičů, např. v běžně vybavené domácnosti, možné zapojit i elektrický bojler na ohřev teplé vody a obejít tak poměrně nevýhodné fototermické články. Solární panely jsou lidstvu známy již několik desítek let a stále se tyto systémy vyvíjí, což také postupem času sráží jejich cenu. To znamená, že kupříkladu komplexní fotovoltaické systémy na klíč, které byly v devadesátých letech dostupné spíše jen pro některé firmy a organizace, si dnes může dovolit většina vlastníků nemovitostí a vytvořit nezávislý zdroj elektrické energie na externích dodavatelích a zejména na turbulentních cenách.