Čo je čo?

Ak sa budeme zaoberať bývaním, ktoré nie je na stále rovnakom mieste, iste, môžeme postupovať od spacieho vaku sa „žďárákem“, cez stany malé i veľké, napriek karavany, či už ako menšie obytný príves za osobným autom, alebo ako obytná nadstavba na podvozku spravidla dodávkového alebo nákladného vozňa., až k rôznym obytným modulom typu kontajnerových buniek, alebo rôznych drevostavieb, osadzovaných na predpripravené betón-železné pätky. Nesmieme ale zabudnúť aj na niečo, čo je dlhé desaťročia populárny v Amerike a na západe Európy, totiž zariadenie zvané mobilheimy.

Čo to je

Takým označením sa nazývajú ľahké domčeky na nosnom ráme, ktorý je umiestnený na spravidla jedno- či dvojnápravové podvozky a je tak schopný prepravy po vlastnej osi – spravidla ťahaný. U nás sa označujú najčastejšie ako mobilné domy.