Prevence především

Čištění kanalizace je důležitou složkou údržby inženýrských sítí. Včasné propláchnutí stokové sítě zabrání větším pohromám, způsobených podmáčením zdiva. Máme výkonné prostředky pro menší i větší průměry trubek. Provádíme zákroky v domácnostech, ve velkých objektech a v přírodních podmínkách, jde-li o ucpané struhy nebo různé vpustě. V dnešní době je již jednodušší nalézt závadu a provést nápravu.

Ekologické i ekonomické

Naše firma TvScentrum zajistí správný odtok splaškové i dešťové vody pomocí účinných technologií. Můžeme vyčistit různé jímky, nádrže a šachty tak, abyste se zbavili usazenin, které brání průtoku. Naším zájmem je ekologicky nakládat s odpady a správnou recyklací napomáhat přírodě. Vlastníme kombinované cisterny s jejiž pomocí odsajeme kal, který separujeme a následně celé zařízení propláchneme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup